Upravit stránku

Popis produktu

Mostové váhy slouží k zjištění celkové hmotnosti silničních vozidel za klidu. Vynikají vysokou přesností. Proto jsou také nazývány vahami statickými. Jsou využívány v zemědělství, potravinářství, zpracovatelských provozech apod. Vážení je automaticky vyhodnoceno a zpracováno počítačem. Mostové váhy jsou certifikovány pro obchodní vážení.

Mostové váhy jsou rozděleny do tří typů podle provedení:

  • zapuštěné do úrovně vozovky
  • nadúrovňové s nájezdem
  • přenosné ocelové

Mostové váhy zapuštěné

Špičková kvalita železobetonových mostů uložených na kvalitních tenzometrických snímačích spolu se zapuštěnou instalací řadí tento produkt k tomu nejlepšímu, co je možné v oblasti mostových vah získat. Úspora místa při najíždění vozidla na váhu je příjemným bonusem.

Mostové váhy nadúrovňové

Nadúrovňové provedení vzniklé kombinací kvalitních železobetonových mostů konstrukčně řešených jako žebrové prefabrikáty a nerezových tenzometrických snímačů vytváří cenově přijatelnou variantu robustních mostových vah určených pro běžný provoz. 

Mostové váhy přenosné

Přenosné silniční váhy jsou velmi výhodné pro jejich snadnou instalaci na přiměřeně tvrdý povrch k instalaci stačí jen vysokozdvižný vozík. Nevyžadují speciální stavební přípravu a jsou navrženy pro snadnou přepravu. Jejich případná demontáž nebo stěhování jsou velmi rychlé. Ideální řešení jak pro trvalé, tak i dočasné umístění.


Konstrukce

Mostové váhy jsou dodávány v široké škále rozměrů v délkách od 6 do 24m (podle délky vážených vozidel) s váživostí 30 až 60 tun. U všech typů tvoří základ ocelový nebo železobetonový vážní most o šířce 3m. Přesné prefabrikáty umožňují rychlou montáž. Železobetonové mosty z vysokopevnostního betonu třídy B45 zajišťují maximální životnost vah. Ochrana proti korozi ocelových prvků je provedena zinkováním. Povrch mostů je navíc chráněn speciálním protiskluzovým nátěrem odolným proti vlivům vnějšího prostředí. Mostní dílce jsou uloženy na kvalitních tenzometrických snímačích zaručujících dlouhodobou spolehlivost vážního systému. Každý most je opatřen servisním otvorem. Mezera mezi základovým rámem a okrajem mostů je po celém obvodu váhy překryta pryžovým těsnícím profilem tvaru T, který zabraňuje padání nečistot do váhy a zanášení spodní stavby.

Základní částí vyhodnocovacího systému vah je indikátor, který je vybaven kromě zobrazení hmotnosti i dalšími diagnostickými funkcemi.

Zjednodušení a zefektivnění celého procesu je možné dosáhnout pomocí volitelného příslušenství, jako je řízení vah pomocí PC a příslušného software a dále čtečkami čipových karet, kamerami, závorami, semafory či venkovními displeje. Vážení vozidel je tak realizováno bezobslužně, což značně snižuje provozní náklady.


Fotogalerie

1
2
3

Software

Vážicí systém poskytuje v reálném čase uživateli informaci o okamžité hmotnosti vozidla, veškerá data o jejich provozu včetně statistik, trendů a možných extrémních kombinací při vážení. Komfortní software umožňuje vedle přehledné evidence vozidel, materiálů a dopravců i generování faktur, bilancí a exportu dat do návazných informačních systémů podniku. 


Technická specifikace

ParametrHodnota
Váživost (dle typu)30 až 60 tun
Dílek při vážení10/20 kg
Třída přesnosti III
Rozměryd x š: (6-24) x 3 m
Vážení za pohybu ne
Schválení typu měřidla v ČRano, obchodní

Rozšíření systému o další funkce a příslušenství

Systém mostových vah je možné rozšířit o další příslušenství dle vašich požadavků:

Komunikace s dispečerským pracovištěm
Venkovní  displej pro pohodlné čtení údajů vážení
Signalizační zařízení
Automatické závory
Set pro automatické vážení
Přehledové kamery
Set pro automatické čtení registračních značek

Praktické využití

Zvažujete, zda se tento produkt hodí pro Váš provoz? Zde je malá inspirace pro typické využití mostových vah:

Mostové váhy doporučujeme zejména do těch provozů, kde je hlavní důraz na maximální přesnost vážení – tedy tam, kde cena za tunu váženého produktu dosahuje řádově tisícikorun. Vysoké přesnosti vážení je docíleno tím, že vážené vozidlo stojí celé na váze za klidu. Rozměr vážního mostu je odvozen podle délky nejdelšího váženého vozidla či soupravy - např. pro správné vážení běžného pětinápravového kamionu je zapotřebí vah s rozměry alespoň 16 x 3m.


Soubory ke stažení

Mapa využitípdf1.96 MB